Lập trình máy tính là một công việc trong đó người lập trình viên sử dụng các ngôn ngữ lập trình; các đoạn mã lệnh (code), và các tiện ích có sẵn. Qua đó họ xây dựng nên các chương trình, phần mềm, trò chơi, ứng dụng, hệ thống xử lý, các trang web… Giúp người dùng có thể thực hiện các mệnh lệnh với máy tính, hoặc tương tác qua lại với nhau thông qua các thiết bị điện tử.

Các bạn học sinh Trung cấp Vạn Tường sẽ được trang bị các kỹ năng về sử dụng thành thạo máy tính trong công tác văn phòng, khai thác được các thông tin trên mạng; có thể xây dựng một ứng dụng công nghệ thông tin vừa và nhỏ đáp ứng yêu cầu của khách hàng; sử dụng thành thạo một số ngôn ngữ lập trình phổ biến hiện nay; sử dụng thành thạo hệ quản trị cơ sở dữ liệu mô hình quan hệ và mô hình Client/Server; xây dựng được 1 Web site hoàn chỉnh, xây dựng được 1 ứng dụng vừa và nhỏ.

Sau khi tốt nghiệp, người học có thể đảm nhận các vị trí việc làm như:
– Lập trình viên, chuyên viên kiểm duyệt chất lượng phần mềm.

– Chuyên viên phân tích thiết kế hệ thống, quản lý dữ liệu, quản trị mạng, kỹ thuật phần cứng máy tính.
– Chuyên gia quản lý, kinh doanh, điều phối các dự án công nghệ thông tin.