Tin học ứng dụng

I./ KIẾN THỨC

Kiến thức chung

 • Nắm vững các môn giáo dục chính trị, pháp luật, khoa học xã hội và nhân văn để tiếp thu kiến thức giáo dục chuyên nghiệp, nâng cao trình độ phù hợp với chuyên ngành được đào tạo;
 • Có kiến thức và kỹ năng cơ bản về quân sự phổ thông cần thiết, có đủ sức khỏe để học tập, công tác lâu dài, sẵn sàng phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Kiến thức chuyên ngành

 • Có kiến thức nền tảng về công nghệ thông tin và kiến thức ứng dụng sâu về tin học ứng dụng;
 • Ứng dụng được một số kiến thức cơ bản về an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp, tổ chức sản xuất;
 • Nắm vững các kiến thức cơ bản về cấu trúc máy tính và hệ điều hành;
 • Vận dụng được các kiến thức về an toàn thông tin;
 • Nắm vững, sử dụng, khai thác và quản trị mạng máy tính;
 • Biết và vận dụng được luật Công nghệ thông tin trong hành nghề.

Kiến thức bổ trợ

 • Có trình độ tiếng Anh tương đương trình độ A
 • Có trình độ tin học tương đương trình độ B.

II./ KỸ NĂNG

Có kỹ năng thuyết trình, giao tiếp và làm việc nhóm;

 • Biết khai thác, sử dụng, cài đặt thành thạo các phần mềm trong lĩnh vực: hệ thống máy tính, thiết kế đồ họa, thiết kế Web;
 • Chẩn đoán được lỗi phần cứng, lắp đặt, bảo trì và thay thế các thành phần của mạng máy tính;
 • Phân tích, thiết kế, lắp đặt và quản trị hệ thống mạng trong các cơ quan.

III./ THÁI ĐỘ

 • Có ý thức cộng đồng, thực hiện tốt trách nhiệm công dân, có đạo đức nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật, luôn tôn trọng nội quy cơ quan, doanh nghiệp;
 • Luôn yêu nghề, có tinh thần cầu tiến, nhiệt tình trong công việc, tích cực học tập nâng cao trình độ, sẵn sàng hợp tác và giúp đỡ đồng nghiệp; tự tin, bản lĩnh, khẳng định năng lực.

IV./ VỊ TRÍ LÀM VIỆC SAU KHI TỐT NGHIỆP

 • Thực hiện công việc chuyên môn của nhân viên kỹ thuật:
 • Các nhà máy sử dụng các dây chuyền sản xuất, lắp ráp máy tính;
 • Các cơ quan, công ty sản xuất, gia công phần mềm tin học;
 • Các công ty tư vấn, thiết kế, quản trị mạng và Web.

V./ KHẢ NĂNG HỌC TẬP, NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ SAU KHI TỐT NGHIỆP

 • Có khả năng tự học và nghiên cứu để nâng cao trình độ;
 • Có thể tiếp tục học chương trình liên thông lên cao đẳng và đại học;
 • Tham dự các khóa học chuyên đề để cập nhật kiến thức và nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ;
 • Triển khai các ứng dụng của ngành tin học trong thực tế.
Đăng ký ngay
Đăng ký ngay