Thư ký văn phòng

I. Giới thiệu và mô tả chương trình

Chương trình trung cấp chuyên nghiệp ngành Thư ký văn phòng được thiết kế để đào tạo người thư ký văn phòng trình độ trung cấp chuyên nghiệp, có đạo đức và lương tâm nghề nghiệp, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc, có sức khỏe nhằm tạo điều kiện cho người lao động có khả năng tìm việc làm, đồng thời có khả năng học tập vươn lên, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội.

Nội dung chính của khóa học bao gồm những kiến thức, kỹ năng cơ bản về nghiệp vụ thư ký như: Quản lý chương trình – kế hoạch; tổ chức các hội nghị, tổ chức các chuyến đi công tác cho lãnh đạo; tổ chức phòng làm việc khoa học; kỹ năng giao tiếp và một số nghiệp vụ cơ bản như: soạn thảo văn bản; quản trị văn phòng, thu thập và cung cấp thông tin. Người học cũng được trang bị những kiến thức cơ bản về tin học, ngoại ngữ, giáo dục thể chất, chính trị, pháp luật, quốc phòng – an ninh.

Sau khi tốt nghiệp, người học có khả năng làm thư ký, trợ lý cho thủ trưởng cơ quan, tổ chức hoặc đảm nhận những chức danh khác như tổ trưởng, trưởng bộ phận hành chính văn phòng hoặc làm công việc có liên quan đến công tác văn phòng trong các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp.

II. Mục tiêu đào tạo

Sau khi học xong chương trình đào tạo ngành Thư ký văn phòng, học sinh đạt được:

1. Kiến thức:

Có đủ kiến thức chuyên môn cơ bản về nghiệp vụ thư ký văn phòng, như: luật hành chính, luật dân sự, văn bản quy phạm pháp luật và văn bản giao dịch hành chính, tâm lý quản lý, văn hóa Việt Nam, quản trị doanh nghiệp, quản trị văn phòng, kế toán đại cương, . . . .

Hiểu biết chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, về Tư  tưởng Hồ Chí Minh; am hiểu và làm việc đúng pháp luật.

2. Kỹ năng:

Có đủ các kỹ năng cơ bản để thực hiện các nghiệp vụ hành chính văn phòng, như: giao tiếp công sở, quản lý thông tin dữ liệu, lập kế hoạch công tác hàng ngày, tuần, tháng cho cơ quan, doanh nghiệp và lãnh đạo, chuẩn bị các cuộc họp, hội nghị, hội thảo, lập và quản lý các hồ sơ công việc, soạn thảo các văn bản giao dịch, quản lý, làm công tác lưu trữ, sử dụng các phần mềm quản lý và soạn thảo văn bản, tài liệu, . . .

Biết cách thu thập, tổng hợp, phân tích thông tin để phục vụ công tác nghiệp vụ, hoặc trợ giúp lãnh đạo cơ quan.

Đạt trình độ tương đương Chứng chỉ tin học trình độ A, sử dụng thành thạo máy tính để giao  dịch internet, sử dụng các phần mềm chyên ngành để quản lý thông tin dữ liệu và lưu trữ văn phòng.

Có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh trình độ căn bản (tương đương Chứng chỉ A) về nghe, nói, đọc, viết; có khả năng đọc hiểu các hợp đồng, văn bản hành chính, giao dịch thông thường bằng tiếng Anh.

3. Thái độ và hành vi:

Có tinh thần trách nhiệm cao với công việc, có lòng yêu nghề, nhiệt tình công tác, đạo đức nghề nghiệp đúng đắn.

Am hiểu và có ý thức chấp hành pháp luật, có ý thức tổ chức kỷ luật cao; được rèn luyện đức tính và tác phong làm việc năng động, cần cù, chính xác, trung thực, lịch sự, thân ái trong giao tiếp.

Lối sống lành mạnh, có khả năng tự rèn luyện thân thể để luôn có sức khỏe tốt.

4. Vị trí và khả năng công tác:

Sau khi tốt nghiệp, học sinh có thể đảm nhận công tác quản trị văn phòng, văn thư lưu trữ tại mọi loại hình cơ quan, doanh nghiệp.

5. Khả năng học tập, nâng cao trình độ:

Hiểu biết về khoa học xã hội, nhân văn, có khả năng học hỏi nâng cao nhận thức, tư duy công tác quản trị và nghiệp vụ hành chính văn phòng.

Có đủ trình độ, năng lực để tiếp tục học tập hoàn chỉnh đạt trình độ kiến thức đại học, cao đẳng chính quy và các bậc học cao hơn trong hệ thống giáo dục quốc dân theo mọi loại hình đào tạo; được bổ sung thêm kiến thức ngoại ngữ cần thiết, có thể tham gia học tập nâng cao trình độ theo các chương trình quốc tế hoặc các khóa đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn do các quốc gia, các tổ chức nước ngoài tổ chức.

Đăng ký ngay
Đăng ký ngay