KHẢO SÁT TÌNH HÌNH VIỆC LÀM CỦA HS-SV SAU TỐT NGHIỆP

Thân gửi các bạn cựu học sinh của Trường,
Với mục tiêu đào tạo học sinh tốt nghiệp có việc làm đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động, Trường Trung cấp Vạn Tường triển khai khảo sát về tình trạng việc làm của học sinh sau tốt nghiệp nhằm đánh giá đúng đắn thực trạng việc làm của cựu học sinh, tính phù hợp của chương trình đào tạo với công việc thực tế,  từ  đó có những  điều chỉnh để nâng cao chất lượng đào tạo của chương trình, đồng thời đây cũng là cơ sở để Nhà trường đánh giá về chất lượng học sinh tốt nghiệp tại Trường Trung cấp Vạn Tường nói riêng và các trường thuộc hệ thông Giáo dục HEDU nói chung.
    Nhà trường đảm bảo các thông tin cá nhân trong Phiếu khảo sát này hoàn toàn được bảo mật. Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của các bạn!

Đường link khảo sát: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScN7MgJhwOJ_6UCOCA7YEPVAcqPJ7MJpfs3lijKGqXVfA1URw/viewform

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Đăng ký ngay
Đăng ký ngay