KHẢO SÁT SỰ HÀI LÒNG CỦA DOANH NGHIỆP VỀ NGƯỜI HỌC TỐT NGHIỆP

Kính gửi Quý Cơ Quan/Doanh nghiệp;

Nhằm mục đích nâng cao chất lượng đào tạo HS-SV của hệ thống giáo dục HEDU nói chung và Trường Trung cấp Vạn Tường nói riêng, Nhà trường thực hiện khảo sát ý kiến của nhà tuyển dụng đối với người học đã tốt nghiệp. Những ý kiến, phản hồi của nhà tuyển dụng là cơ sở để Nhà trường đưa ra các giải pháp và phương hướng nhằm nâng cao chất lượng HS-SV trong những năm học tiếp theo.

Nhà trường đảm bảo các thông tin mà Quý Cơ Quan cung cấp trong Phiếu khảo sát này hoàn toàn được bảo mật. Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Cơ Quan!

Đường link khảo sát:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf9BkuSxQ4sTKAdgT49cLQk2opEMNpSoJ8fv340PTbu8e-ifA/viewform

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Đăng ký ngay
Đăng ký ngay