1. Sứ mệnh

Đào tạo người học có phẩm chất đạo đức chính trị, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ chất lượng cao đáp ứng nhu cầu của người học và của thị trường lao động, phù hợp với sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và đất nước nói chung.

Phát triển đồng bộ các yếu tố trong đào tạo nghề như: chương trình, giáo trình, cơ sở vật chất, trang thiết bị, giáo viên và cán bộ quản lý để đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, có khả năng ứng dụng công nghệ tiên tiến vào sản xuất, phù hợp với thời kỳ công nghiệp 4.0.

  1. Tầm nhìn

Trường Trung cấp Vạn Tường trở thành một Trung tâm đào tạo nghề, nghiên cứu uy tín ở các lĩnh vực như Kinh tế, Du lịch, Khoa học – Kỹ thuật và Sức khỏe, đáp ứng tốt nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và đất nước nói chung.

Đến năm 2020, xây dựng Trường Trung cấp Vạn Tường trở thành Trường Cao đẳng Vạn Tường chất lượng cao của Khu vực miền Nam nói riêng và cả nước nói chung, đặc biệt ở các ngành nghề trọng điểm như Kinh tế, Du lịch, Công nghệ thông tin, Kỹ thuật chế biến và bảo quản thực phẩm…

  1. Giá trị cốt lõi

Đào tạo nguồn nhân lực không chỉ đạt về chuẩn mực đạo đức mà còn giỏi về tay nghề, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của xã hội với phương châm “Thành nhân trước khi thành danh”.

Tạo môi trường học tập, nghiên cứu thuận lợi để người học phát huy tính sáng tạo, phát triển năng lực bản thân.

Mang lại cho người học môi trường học tập, nghiên cứu tiên tiến để nâng cao kiến thức, phát triển kỹ năng nghề, sáng kiến lập nghiệp, sẵn sàng cạnh tranh việc làm trong thời kỳ hội nhập khu vực và quốc tế.

Lấy chất lượng đào tạo, nghiên cứu làm thước đo cho sự phát triển bền vững của Nhà trường.