Giới thiệu Khoa Y – Dược

Khoa Y Dược là đơn vị thuộc trường Trung cấp Vạn Tường, hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ và chiến lược phát triển của Nhà trường.

Khoa Y Dược phụ trách các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực giảng dạy, nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực y, dược, đồng thời quản lý hành chính và phối hợp tác nghiệp với các đơn vị khác trong Trường.

Trưởng Khoa: Nguyễn Phương Tùng

Trưởng bộ môn: Trương Thanh Huyền

Giảng viên: – Trần Thị Bích Thủy

– Dương Thanh Điền

– Nguyễn Bửu Tân

Số điện thoại: (028)38355873

Đăng ký ngay
Đăng ký ngay