Danh sách công nhận hoàn thành các môn văn hóa phổ thông khóa 2017 – 2019 (Đợt 1) và các khóa trước thi lại.

» Xem DSCN HOÀN THÀNH CT VHPT_KHÓA 16 THI LẠI

» Xem DSCN HOÀN THÀNH CT VHPT_KHÓA 17_HỆ 2N3T THI LẠI

» Xem DSCN HOÀN THÀNH CT VHPT_KHÓA 17 ĐỢT 1

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Đăng ký ngay
Đăng ký ngay