Công nghệ kỹ thuật chế biến và bảo quản thực phẩm

I. Giới thiệu và mô tả chương trình

Chương trình TCCN Ngành Công nghệ kỹ thuật Chế biến và Bảo quản thực phẩm gồm 24 môn học được thiết kế để giúp người học hoàn chỉnh kiến thức lĩnh vực chế biến thực phẩm, tạo ra những sản phẩm thực phẩm theo quy trình sản xuất công nghiệp phục vụ nhu cầu tiêu dùng của xã hội. Trong đó, 6 môn học chung cung cấp kiến thức cơ bản về chính trị, pháp luật , quốc phòng, thể dục,…, 8 môn học cơ sở cung cấp kiến thức nền tảng về dinh dưỡng học, sinh hóa thực phẩm, nhiệt kỹ thuật, vệ sinh an toàn thực phẩm, …, 12 môn học chuyên môn cung cấp kiến thức và kỹ năng xây dựng quy trình công nghệ bảo quản và sản xuất thực phẩm. Ngoài ra, người học sẽ thực tập theo từng chuyên đề từ cơ bản đến nâng cao, làm tiền đề cho báo cáo đề tài tốt nghiệp.

Đối với các môn lý thuyết, người học sẽ được tiếp cận với các kiến thức, tình huống xảy ra thực tế qua băng ghi hình, mô hình, mẫu vật thật liên quan đến công nghệ chế biến thực phẩm tiên tiến, hiện đại. Đối với các môn thực hành, người học sẽ được hướng dẫn chuẩn bị, chế biến và bảo quản các loại thực phẩm đa dạng, phong phú từ căn bản đến nâng cao kể cả các loại thực phẩm chức năng.

II. Mục tiêu đào tạo

Sau khi học xong chương trình đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật chế biến và bảo quản thực phẩm, học sinh đạt được:

1. Kiến thức:

Có đủ kiến thức chuyên môn cơ bản về Ngành, áp dụng các lý thuyết về hóa học, khoa học ứng dụng để giải quyết các bài toán cân đối giá trị dinh dưỡng.

Xác định các yếu tố từ môi trường bên trong và môi trường bên ngoài tác động, ảnh hưởng lên quy trình sản xuất thực phẩm để đảm bảo chất lượng thực phẩm.

Áp dụng lý thuyết dinh dưỡng để thiết kế và làm phong phú đa dạng các loại khẩu phần, thực đơn.

Hệ thống kỹ thuật chế biến thực phẩm để xây dựng sơ đồ quy trình chế biến, bảo quản thực phẩm.

2. Kỹ năng:

Sử dụng các thiết bị, dụng cụ hiện đại dể thực hiện các bài tập thực hành xây dựng như xây dựng khẩu phần Thực đơn, trong chế biến và bảo quản thực phẩm. Làm các bài thực hành ở phòng thực hành bếp Á, bếp Âu, phòng pha chế, đo lường, sử dụng thiết bị, dụng cụ chuyên ngành, nhận biết sai sót, đưa ra biện pháp khắc phục, đánh giá kết quả và làm báo cáo kết quả thực hành, đưa ra nhận xét để cải thiện kết quả.

Lựa chọn nguyên phụ liệu, thiết bị dụng cụ và áp dụng có sáng tạp các phương pháp chế biến để thực hiện hoàn tất thực đơn Âu, Á cho các loại tiệc.

Sử dụng các công cụ thí nghiệm hiện đại để đánh giá chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm.

3. Thái độ và hành vi:

Có kiến thức và kỹ năng sống trong bối cảnh xã hội và hội nhập, phát triển trách nhiệm nghề nghiệp và đạo đức kể cả trách nhiệm với người sử dụng lao động và trách nhiệm đối với xã hội.

Có nhận thức về nhu cầu học tập suốt đời và có kỹ năng để duy trì và cải thiện các kỹ năng mềm.

4. Vị trí và khả năng công tác:

Người học tốt nghiệp chương trình này trở thành cán bộ Trung cấp chuyên nghiệp chế biến thực phẩm hoặc trở thành  bếp chính. Sau khi thực hiện báo cáo đề tài tốt nghiệp, người học đã có thể tự mở tiệm ăn riêng hoặc tham gia trong công ty sản xuất thực phẩm hoặc trực tiếp tham gia sản xuất thức ăn công nghiệp tại các doanh nghiệp, xí nghiệp thực phẩm.

5. Khả năng học tập, nâng cao trình độ:

Có hiểu biết khoa học – kỹ thuật cơ sở, có khả năng học hỏi nâng cao nhận thức, tư duy khoa học công nghệ để nâng cao kỹ năng tay nghề lao động.

Có đủ trình độ, năng lực để tiếp tục học tập hoàn chỉnh đạt trình độ kiến thức đại học, cao đẳng chính quy và các bậc học cao hơn trong hệ thống giáo dục quốc dân theo mọi loại hình đào tạo; được bổ sung thêm kiến thức ngoại ngữ cần thiết, có thể tham gia học tập nâng cao trình độ theo các chương trình quốc tế hoặc các khóa đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn do các quốc gia, các tổ chức nước ngoài tổ chức.

Đăng ký ngay
Đăng ký ngay