Trường Trung Cấp Vạn Tường được thành lập theo Quyết định số 6577/QĐ-UB ngày 10/10/2001 của Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh với tên gọi ban đầu là Trường Trung học tư thục Kinh tế – Kỹ thuật Vạn Tường. Ngày 25/5/2009 Trường đổi tên thành Trường Trung cấp Vạn Tường theo Quyết định số 2580/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 11/7/2017, Vạn Tường hoàn thành đăng ký Hoạt động giáo dục nghề nghiệp theo giấy chứng nhận số 25/GCNĐKHĐ-SLĐTBXH của Sở Lao động Thương binh & Xã hội TPHCM.

Từ năm học 2017-2018, trường chính thức áp dụng chương trình đào tạo theo hệ thống tín chỉ trong hoạt động đào tạo, đây được xem như hình thức đào tạo linh hoạt, hiện đại và phù hợp với xu thế phát triển của xã hội.

Với hơn 16 năm hình thành và phát triển, Trường Trung cấp Vạn Tường tự hào là đơn vị ngoài công lập đầu tiên tại Thành phố Hồ Chí Minh đào tạo nguồn nhân lực có thể đảm trách nhiều công việc trên các lĩnh vực như: y tế, công nghệ thông tin, kinh tế, du lịch… góp phần không nhỏ vào công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Với những nỗ lực không ngừng, những đóng góp bằng sức lực và tâm huyết của nhiều thế hệ, Trường Trung cấp Vạn Tường đã nhận được nhiều Bằng khen, Cờ thi đua của UBND thành phố Hồ Chí Minh, Sở Giáo dục và Đào tạo… Với những thành tích đã đạt được trong gần hai thập kỷ qua, Trường Trung cấp Vạn Tường tự hào cung cấp cho xã hội một đội ngũ nguồn nhân lực không chỉ hoàn thiện về nhân phẩm mà còn giỏi về tay nghề, góp phần không nhỏ vào sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và đất nước nói chung.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *