Thiết kế đồ họa

01/01/2018

Thiết kế đồ họa

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO Tên khóa học: THIẾT KẾ ĐỒ HỌA Chứng chỉ: THIẾT KẾ ĐỒ HỌA Thời gian đào tạo: 03 tháng Mỗi buổi học 05 tiết (Lý thuyết và thực hành) => Tổng cộng 180 tiết (90 tiết lý thuyết + 90 tiết thực hành) STT CÁC NỘI…