Tuyển Sinh

01/01/2018

Kế toán doanh nghiệp

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO Tên khóa học: KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP Thời gian đào tạo: 01 tháng   Thời gian: 01 tháng (03 buổi/tuần), mỗi buổi 04 tiết. STT NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH 1 NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN 2 NGUYÊN TẮC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN 3 KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG…

01/01/2018

Thiết kế đồ họa

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO Tên khóa học: THIẾT KẾ ĐỒ HỌA Chứng chỉ: THIẾT KẾ ĐỒ HỌA Thời gian đào tạo: 03 tháng Mỗi buổi học 05 tiết (Lý thuyết và thực hành) => Tổng cộng 180 tiết (90 tiết lý thuyết + 90 tiết thực hành) STT CÁC NỘI…