Tuyển sinh – Truyền thông

05/01/2017

Giới thiệu phòng Tuyển sinh – Truyền Thông

Phòng Tuyển sinh – Truyền thông là đơn vị chức năng trực thuộc trường Trung cấp Vạn Tường, hoạt động theo nhiệm vụ và chiến lược phát triển của Nhà trường. Là đơn vị có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng, Giám đốc điều hành về công tác tuyển…