Quản lý đào tạo

05/01/2017

Giới thiệu Phòng Quản lý đào tạo

Phòng Quản lý Đào tạo là đơn vị chức năng trực thuộc trường Trung cấp Vạn Tường, hoạt động theo nhiệm vụ và chiến lược phát triển của Nhà trường. Tham mưu, đề xuất cho Ban Điều hành xây dựng, ban hành các văn bản liên quan đến hoạt động…

05/01/2017

Chương trình đào tạo

1. Tin học ứng dụng 2. Dược sỹ trung cấp 3. Điều dưỡng 4. Thư ký văn phòng 5. Kế toán doanh nghiệp 6. Kinh doanh xuất nhập khẩu 7. Công nghệ kỹ thuật chế biến và bảo quản thực phẩm 8. Tài chính – Ngân hàng 9. Du lịch lữ hành