Chương trình học

06/02/2017

Tin học ứng dụng

I./ KIẾN THỨC Kiến thức chung Nắm vững các môn giáo dục chính trị, pháp luật, khoa học xã hội và nhân văn để tiếp thu kiến thức giáo dục chuyên nghiệp, nâng cao trình độ phù hợp với chuyên ngành được đào tạo; Có kiến thức và kỹ năng…

06/02/2017

Điều dưỡng

I./ KIẾN THỨC Kiến thức chung: Nắm vững các môn giáo dục chính trị, pháp luật, khoa học xã hội và nhân văn để tiếp thu kiến thức giáo dục chuyên nghiệp, nâng cao trình độ phù hợp với chuyên ngành được đào tạo; Có kiến thức và kỹ năng…

06/02/2017

Dược

I./ KIẾN THỨC: Kiến thức chung Nắm vững các môn giáo dục chính trị, pháp luật, khoa học xã hội và nhân văn để tiếp thu kiến thức giáo dục chuyên nghiệp, nâng cao trình độ phù hợp với chuyên ngành được đào tạo; Có kiến thức và kỹ năng…

06/02/2017

Kinh doanh xuất nhập khẩu

Lộ trình về việc cam kết mở cửa thị trường sau khi gia nhập WTO của Việt Nam đã tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nước ngoài hoạt động mạnh mẽ trong nước. Các doanh nghiệp nội địa cũng đã năng động tìm kiếm thị trường xuất khẩu để…

06/02/2017

Tài chính ngân hàng

Tài chính – Ngân hàng là một ngành khá rộng, liên quan tới tất cả các dịch vụ tài chính, lưu thông và vận hành tiền tệ. Ở rất nhiều nước thì ngành Tài chính – Ngân hàng và Kế toán thường đi kèm với nhau. Ngành Tài chính –…

06/02/2017

Công nghệ kỹ thuật chế biến và bảo quản thực phẩm

I. Giới thiệu và mô tả chương trình Chương trình TCCN Ngành Công nghệ kỹ thuật Chế biến và Bảo quản thực phẩm gồm 24 môn học được thiết kế để giúp người học hoàn chỉnh kiến thức lĩnh vực chế biến thực phẩm, tạo ra những sản phẩm thực…

06/02/2017

Thư ký văn phòng

I. Giới thiệu và mô tả chương trình Chương trình trung cấp chuyên nghiệp ngành Thư ký văn phòng được thiết kế để đào tạo người thư ký văn phòng trình độ trung cấp chuyên nghiệp, có đạo đức và lương tâm nghề nghiệp, có thái độ hợp tác với…

06/02/2017

Kế toán doanh nghiệp

Mỗi đơn vị, tổ chức trong xã hội đều phải có một lượng tài sản nhất định để tiến hành các hoạt động. Trong quá trình hoạt động, đơn vị thực hiện các hoạt động như: trả lương, mua hàng, bán hàng, sản xuất, vay vốn đầu tư… Các hoạt…

06/01/2017

Du Lịch Lữ Hành

1. Giới thiệu chung      1.1.Giới thiệu về Khoa Du Lịch Năm 2004, du lịch Việt Nam có nhiều thuận lợi khi tình hình và vị thế của đất nước đang trên đà phát triền. Bên cạnh đó, Việt Nam đã khắc phục được dịch bệnh Sars, là một…